Ghi danh

4 đến 10 ký tự chữ và số
vui lòng nhập một địa chỉ email hợp lệ

Top Empire Lord

Keciok

Level 1000
Reset 9

Top Dragon Knight

xKingJoshx

Level 409
Reset 9

Top Dimension Master

Summon

Level 700
Reset 3

Top Fist Master

MasterKill

Level 651
Reset 2

Top Grand Master

OliveR

Level 700
Reset 3

Top Magic Knight

Germanypl

Level 1000
Reset 9

Top Fist Blazer

Huulio

Level 1000
Reset 9

Top Lord Emperor

Offline

Level 764
Reset 6