Top Level Rankings

#Lớp họcTính cáchCấp độVị tríTrực tuyến
High ElfArgentina    Ninfomana460Kanturu Relics
Fist MasterArgentina    DOPAMINA459Kanturu Relics
Grand MasterArgentina    Bicho453Kanturu Relics
4Mirage LancerArgentina    BetaGL423Kanturu Relics
5Duel MasterArgentina    DOPAMlNA423Kanturu Relics
6Soul MasterUnited Kingdom    Goshiro358Lorencia
7ElfArgentina    Ninfo13Noria
Bảng xếp hạng cập nhật cứ sau 10 phút. Nhân vật phải có ít nhất 1 lần đặt lại và phải hoạt động trong 30 ngày qua.

Top Empire Lord

Keciok

Level 1000
Reset 9

Top Dragon Knight

xKingJoshx

Level 409
Reset 9

Top Dimension Master

Summon

Level 700
Reset 3

Top Fist Master

MasterKill

Level 651
Reset 2

Top Grand Master

OliveR

Level 700
Reset 3

Top Magic Knight

Germanypl

Level 1000
Reset 9

Top Fist Blazer

Huulio

Level 1000
Reset 9

Top Lord Emperor

Offline

Level 764
Reset 6